“To learn a language is to have one more window 
from which to look at the world".
- Chinese proverb - 

Cambridge certifikáty
Pokud plánujete studovat nebo pracovat v anglicky mluvící zemi,
úspěšné složení z mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny
vám může značně zlepšit šanci na dosažení vašeho cíle.
Zkouška Cambridge English patří mezi nejprestižnější jazykovou kvalifikaci,
kterou uznává většina univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě.
Certifikáty z těchto zkoušek vám poslouží jako důkaz vašich znalostí anglického jazyka.
           Lekce Cambridgeské zkoušky si kladou za cíl úspěšně připravit studenty
                                             k těmto mezinárodním zkouškám.
                                                     

Obsahem lekcí je....  
nácvik strategie při vyplňování testu
trénink mluvené části zkoušky pro nácvik projevu
trénink poslechu pro nácvik poslechové strategie
trénink písemné části zkoušky pro nácvik rozsahu, správné struktury a formy

Do série nejběžnějších Cambridge certifikátů patří zkoušky KET, PET, FCE a CAE. Podrobnosti o jednotlivých zkouškách se dozvíte zde.

Struktura hodin není vždy stejná; někdy je zaměřená víc na gramatiku, jindy na čtení a výslovnost nebo psaní.

V rámci kurzu probíhají pravidelné zkoušky nanečisto, kdy si studenti vyzkouší všechny typy testových úloh. 

Nejprodávanější řada učebnic Objective KET, PET a First obsahuje dobře propracované lekce s mnoha cvičeními obsahujících všechny čtyři jazykové dovednosti; nezbytné poslechy jsou namluveny se širokou škálou akcentů.
FCE Gold Plus je další z učebnic, kterou používám na doplnění a procvičení některých z jazykových dovedností. Samozřejmě nechybí ani řada materiálů na nácvik testů KEY, PET a First Practice Tests Plus.

Evropský referenční rámec slouží pro stanovení pokročilosti, kterou by měl zájemce dosáhnout před tím, než se na zkoušku přihlásí. Svou jazykovou pokročilost student ověří na Online testy.

Délka vyučovací lekce je 45 - 60 - 90 minut. 

Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemám možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám budu lekci účtovat v plné výši. 

Uchazeči mě mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.