Vítejte na mých stránkách online testů, kde si můžete ověřit své znalosti anglického jazyka. 

Abych vám mohla doporučit anglické lekce přímo "šité na míru" odpovídající vaší jazykové úrovni, je nutné vyplnit rozřazovací online test, který naleznete níže. 

Postačí vám pár minut času a pak jen zadat e-mailovou adresu, na kterou vám pošlu váš výsledek i se správnými odpověďmi.

Pro zaručení optimálního výsledku nepoužívejte při vyplňování testu slovník ani jiné pomocné prostředky.

Pokud se Vám zdají otázky těžké, zanechte testování. V žádném případě odpovědi "netipujte"

Testy jsou vyhodnoceny podle úrovní pokročilosti (A1–C2) dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Zde najdete popisy jednotlivých úrovní CEFR.

 
Jaká je moje pokročilost?A1 (Elementary) Úplný
začátečník 
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, pokud je partner ochoten zopakovat svoji výpověď pomaleji nebo jinými slovy a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím pokládat jednoduché otázky v naléhavé situaci nebo při konverzaci na běžné téma. 


A2 (Pre-Intermediate) Falešný
 začátečník 
Dokážu komunikovat v jednoduchých každodenních situacích vyžadujících jednoduchou bezprostřední výměnu informací o známých a běžných tématech jako práce a volný čas. Zvládnu krátkou společenskou konverzaci, dokážu formulovat otázky a odpovědi.


B1 (Intermediate) Mírně pokročilý  
           
Zvládám většinu konverzačních situací, které mohou nastat při cestování v místě, kde se hovoří danou řečí. Bez přípravy dokážu konverzovat na téma, které je běžné, zajímá mě nebo souvisí s každodenní realitou (např. rodina, zájmy, práce, cestování a aktuální události).


B2 (Upper-Intermediate) Středně pokročilý 
 
Umím se vyjadřovat plynule a spontánně bez výrazného pátrání po vhodných výrazech. Dokážu pružně a efektivně užívat jazyk pro účely společenské i profesionální. Dokážu přesně formulovat své myšlenky a názory a konfrontovat je s myšlenkami a názory ostatních mluvčích.


C1 (Advanced) Pokročilý                       
Rozumím širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznám implicitní významy textů. Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umím jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.


C2 (Proficiency) Velmi pokročilý
 
 
Snadno rozumím téměř všemu, co si vyslechnu nebo přečtu. Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokážu přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.