Cambridge English je poskytovatel mezinárodně uznávaných a certifikovaných zkoušek z angličtiny.
Certifikáty z těchto zkoušek vám poslouží jako důkaz vašich znalostí uznaný tísícovkami organizací po celém světě.
Na zkoušky KET, PET, FCE a CAE vás dokáži během našich lekcí individuálně připravit.


  • Na začátku se otestujete na Online testy, abyste zjistili, zda je úroveň vaší angličtiny je pro danou zkoušku dostatečná.
  • Pokud je vaše úroveň příliš nízká, doporučuji nejdříve absolvovat kurz obecné angličtiny.
  • Plán přípravy na Cambridgeskou zkoušku je nastavený tak, abyste se složením zkoušky neměli problémy.
  • Více informací o zkouškách, termínech, cenách a zkouškových centrech naleznete na stránkách Cambridge Exams Center.

Existuje celá řada zkoušek a certifikátů:

KET (A2 Key English Test) je zkouška zaměřená na děti ve školním věku. Jde o základní zkoušku úrovně a slouží jako
       krok k vyššímu stupni certifikace. Certifikát má za úkol vyzdvihnout, co daný účastník umí a pozitivně motivovat
       děti ke studiu.

PET (B1 Preliminary English Test) je vhodné pro školáky a budoucí žáky středních škol, například pro přijímací
       zkoušky. Je obtížnější, než zkouška KET.

FCE (B2 First Certificate) je nejrozšířenější mezinárodně uznávaný certifikát vhodný pro studenty s pokročilou znalostí angličtiny a dokazuje, že jste bez problému schopni žít a komunikovat
       v anglicky mluvících zemích. Zkouška je uznávaná v akademickém prostředí, na trhu práce a některými univerzitami, ne vždy však může být dostačující. 

CAE (C1 Cambridge English: Advanced) zkouška může být uznána při žádosti o vízum ve většině anglicky mluvících zemí. Tento certifkát dokazuje plnohodnotnou znalost pokročilé angličtiny. Jeho
       absolventi jsou bez problému schopni studovat odborné předměty v angličtině.

CPE (C2 Certificate of Proficiency in English) je nejvyšší stupeň, kterého lze v angličtině dosáhnout. Prokazuje výbornou angličtinu ve všech kontextech na úrovni rodilého mluvčího. Umožňuje
       přihlásit se do tréninkových programů EFL (English as a Foreign Language) nebo ESOL (English as a Second Language).

IELTS (International English Language Testing System) je vhodný pro zájemce o univerzitní studium nebo práci v zahraničí nebo pro ty, kteří chtějí žít v Austrálii, Kanadě, nebo Velké Británii,
       a pro ty, kteří se hlásí do tréninkových programů či chtějí získat pracovní zkušenosti v anglicky mluvícím prostředí. Testování provozují tři významné mezinárodní organizace: British Council
       (IELTS), Australia (IDP) a Cambridgeská univerzita (Cambridge ESOL).

BEC (Business English Certificate) je certifikát z obchodní angličtiny. Patří sem 3 zkoušky v různé jazykové úrovni. BEC Preliminary B1. BEC Vantage B2 a BEC Higher C1.

ICFE (B2 až C1 International Certificate in Financial English) je zkouška testující vaše znalosti ze světa finanční angličtiny. Do sylabu tohoto testu patří účetnictví, finance a obchod.

ILEC (International Legal English Certificate) je zkouška z právnické angličtiny. Zkouška je vysoce odborná a dokazuje vaší schopnost komunikovat se soudy i klienty a porozumět právním spisům
        v angličtině. Certificát z ILEC je uznáván mnohými mezinárodními právními asociacemi.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je mezinárodně uznávaná zkouška potvrzující úroveň jazykových dovedností a schopností studovat střední nebo vysokou školu v zahraničí nebo
        tady v Česku v anglickém jazyce.