“You can never understand one language until
you understand at least two".
- Geoffrey Willans - 


Nebojte se maturity
Lekce se zaměřují na zvládnutí maturitních okruhů a povinné gramatiky pro střední školy.
Jsou vhodné i pro studenty, kteří mají pocit, že se přípravě na maturitu dostatečně nevěnovali, 
chtějí si vybudovat potřebnou slovní zásobu a procvičit konverzaci na daná témata
i samostatnou práci při poslechu, čtení a psaní textů.
                               

                                                             

Doporučuji studentům neodkládat přípravu na maturitu na poslední chvíli, ale začít co nejdříve, ideálně už od října!​


V hodinách se mluví pouze anglicky. Lektor je však český mluvčí, vzhledem ke specifičnosti zkoušky pro české prostředí.

V případě, že se přihlásí dva studenti, mohou využít společnou výuku v DUO lekci. Jedná se o formu individuálního kurzu, jejíž cena se rovnoměrně rozpočítává mezi oba studenty. 

Učebnice New Maturita Activator nabízí čtrnáct tématických okruhů a obsahuje všechny typy aktivit, které se objevují u maturitní zkoušky. Používám ještě další doplňkové publikace k procvičování didaktických testů a přípravě na ústní zkoušku.

K intenzivní přípravě na ústní maturitní zkoušku doporučuji konverzační lekce s rodilým mluvčím, konverzační lekce po Skypu nebo unikátní online lekce TUTORON.

Délka vyučovací lekce je 45 - 60 - 90 minut. 

Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemám možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám budu lekci účtovat v plné výši. 

Uchazeči mě mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.