“Those who know nothing of foreign languages
know nothing of their own".
- Johann Wolfgang Goethe - 


Lekce pro školáky 

Mají vaše děti ve škole problémy s angličtinou?
Potřebují si procvičit slovní zásobu, upevnit základy gramatiky nebo
dohonit zameškanou látku?
          Sami anglicky neumíte nebo máte málo času, a proto jim nemůžete pomoci?                                                   Školáci si doplní a dobře upevní probírané školní učivo, slovní zásobu a mohou si zde udělat domácí úkoly. Budou mít až o dvě vyučovací hodiny cizího jazyka týdně navíc oproti běžným školním osnovám.

Školáci používají vlastní školní učebnice a pracovní sešity. V případě potřeby doplňuji výuku dalšími materiály, které vždy odpovídají věku
a potřebám dítěte.

Tyto lekce jsou rovněž velmi vhodné pro děti začínající s angličtinou ve škole již v první třídě.   

Vaše dítě může přijít na jednorázovou lekci (nebo libovolný počet jednotlivých lekcí) nebo může docházet na pravidelné doučování, které probíhá většinou jednou týdně, délka učební lekce je 45/60 minut.

Pro své děti můžete zvolit individuální výuku nebo DUO lekce.

Doučování probíhá formou individuální lekce nebo lekce pro dvě děti. U DUO lekcí je podmínkou vždy stejný stupeň školní docházky, aby bylo doučování efektivní. Je ideální, když se domluví dva kamarádi, kteří spolu chodí do stejné školy (třídy).

Program doučování dětí probíhá v odpoledních hodinách.

Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemám možnost termín obsadit jiným studentem,
a proto vám lekci budu účtovat v plné výši.

Uchazeči mě mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.