“A man who speaks three languages is trilingual.
A man who speaks two languages is bilingual.
A person who speaks only one language is English".
- Claude Gagniere -

DUO lekce
je výuka ve skupině dvou studentů a je určena hlavně těm,
kteří se nechtějí učit sami, ale přesto jim skupinové lekce nevyhovují.
Pokud je váš kamarád, partner, kolega nebo známý přibližně na stejné jazykové úrovni,
pak nabízím výuku pro dva studenty za zvýhodněnou cenu.
Tento typ výuky je kombinací individuální výuky s učebními prvky skupinové výuky.

                                                                    

Cena DUO lekce je příznivější, než u individuální výuky, protože se rovnoměrně rozpočítává mezi oba studenty.
Narozdíl od individuální výuky student komunikuje spolu s druhým studentem a učivo si tak lépe zapamatuje.

Pokud nemají studenti specifické požadavky na učebnici, používám anglickou učebnici English File, pro studium obchodní angličtiny Market Leader. Školáci používají vlastní školní učebnice a pracovní sešity. V případě potřeby doplňuji výuku dalšími materiály, které vždy odpovídají věku a potřebám dítěte.

Délka vyučovací lekce je 45 - 60 - 90 minut.    

Studenti si mohou ověřit svou jazykovou úroveň na Online testy. Doporučuji, aby se neučili společně studenti dvou rozdílných pokročilostí.

Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemám možnost termín obsadit jiným studentem,
a proto vám lekci budu účtovat v plné výši.

Uchazeči mě mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.