1. Úhrada hodin

1.1. Za zvolený balíček (4 nebo 8 lekcí) se platba hradí dopředu.
1.2. Platbu lze provést bankovním převodem na č.ú. 2229574183/0800 nebo přes platební bránu GoPay.
1.3. Po připsání finanční částky na účet, lektor domluví se studentem den a čas, kdy výuka začne.


2. Průběh vyučovacích hodin

2.1. Výuka probíhá v domluvený den a čas podle individuálních potřeb studenta.
2.2. Den před začátkem lekce dostane student emailem link, kterým se přihlásí do virtuální třídy. 
2.3. Pokud se klient připojí pozdě, musí si být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude mu stržena celá částka za lekci z předplaceného balíčku.
2.4. Předplacené lekce jsou platné po dobu 6 měsíců a pokud je klient nevyčerpá, předplatné se nevrací.


3. Posun nebo zrušení hodin

3.1. Tutoron virtuální třída je technicky mimořádně spolehlivá. Tutoron poskytuje anglickou výuku 24/7 a 365 dní v roce, téměř bez jakýchkoli problémů.
3.2. Tutoron doporučuje studentům používání vhodných sluchátek s mikrofonem.
3.3. Tutoron nenese odpovědnost za špatný zvuk způsobený nekvalitním mikrofonem ze strany studenta.
3.4. Vyučovací hodinu lze zrušit nejpozději 24 hodin předem (telefonicky, emailem), jedině tak lekce nebude studentovi účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.
3.5. Tutoron nenese žádnou odpovědnost za studenta, pokud se nepřihlásí včas a zmešká část nebo celou lekci. Tato lekce nebude studentovi nahrazena. (viz čl.3, bod 3.4.)
3.6. Pokud lekci zruší lektor, Tutoron lekci studentovi plně nahradí.
3.7. V případě, že hodina nebude moci započít z technických důvodů ze strany lektora, nebude studentovi účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.
3.8. V případě zrušení předplacených lekcí ze strany lektora, Tutoron vrátí poměrnou částku za všechny neuskutečněné lekce od data, kdy bylo zrušení nahlášeno.
3.9. Pokud student nechce dále ve výuce pokračovat, oznámí tuto skutečnost emailem a bude mu vrácena poměrná část peněz za všechny neodučené lekce od data, kdy zrušení výuky nahlásil.
3.10. Předplacené lekce může za studenta čerpat někdo blízký, člen rodiny, kolega, známý....


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tutoron garantuje kvalitní profesionální výuku a aktivní, poctivý, zodpovědný a přátelský přístup ke studentovi.
4.2. Lektor se plně přizpůsobí časovým možnostem studenta.
4.3. Jakékoliv poskytnuté výukové materiály jsou chráněny autorským právem a studenti je nesmí bez povolení Tutoronu kopírovat a rozšiřovat.
4.4. Před objednáním výuky je nutné vyplnit objednávkový formulář (níže) a potvrdit souhlas s výše uvedenými podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Objednávka Tutoron lekcí

Jméno a příjmení
Email
Zpráva
Všeobecné podmínky
 
Vaše osobní údaje zpracováváme dle GDPR.