1. Úhrada hodin

1.1. Za určený počet hodin se platby hradí dopředu.
1.2. Platbu lze provést bankovním převodem na č.ú. 2229574183/0800.
1.3. Po připsání finanční částky na účet domluvím se studentem den a čas, kdy výuka začne.


2. Průběh vyučovacích hodin

2.1. Výuka probíhá pravidelně v domluvený den a čas.
2.2. V naplánovaný čas lektor kontaktuje studenta pomocí programu Skype. Maximální čekací doba, než se klient připojí je 10 minut od plánovaného počátku výuky.
2.3. Pokud se klient připojí pozdě, musí si být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a musí ji uhradit v plné výši.
2.4. Předplacené lekce jsou platné po dobu 6 měsíců a pokud je klient nevyčerpá, kurzovné se nevrací.


3. Posun nebo zrušení hodin

3.1. Vyučovací hodinu lze zrušit minimálně 24 hodin předem (telefonicky, emailem). Lekce nebude studentovi účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.
3.2. Lze rušit jen jedenkrát ze čtyř lekcí.
3.3. V případě, že hodina nebude moci započít z technických důvodů ze strany lektora, nebude studentovi účtována a bude nahrazena v předem domluveném termínu.
3.4. V případě zrušení celého kurzu ze strany english1to1 vrátím sumu za všechny neuskutečněné lekce od data, kdy bylo zrušení nahlášeno.
3.5. Pokud nebude student moci ze zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, vrátím po předložení lékařské zprávy kurzovné za všechny lekce, které už nebude moci
       uskutečnit od data, kdy byla tato skutečnost nahlášena.
3.6. Předplacené hodiny může za studenty čerpat někdo blízký, člen rodiny, kolega, známý....


4. Závěrečná ustanovení

4.1. english1to1 garantuje kvalitní výuku a aktivní, poctivý, zodpovědný a přátelský přístup ke studentovi.
4.2. Lektor se plně přizpůsobí časovým možnostem studenta.
4.3. Poskytování různých doplňkových učebních materiálů je v ceně kurzu.
4.4. Před objednáním výuky je nutné vyplnit objednávkový formulář (níže) a potvrdit souhlas s výše uvedenými podmínkami a se zpracováním osobních údajů.

Objednávka Skype lekcí

Skype jméno
Jméno a příjmení
Email
Jazyková úroveň
Zpráva
Všeobecné podmínky
 
Vaše osobní údaje zpracováváme dle GDPR.