“One who speaks only one language is one person,
but one who speaks two languages is two people".
- Turkish proveb - 


Konverzace s rodilým mluvčím
je zaměřena na prohloubení schopnosti komunikovat a porozumět v cizím jazyce.
Je určena pro zájemce, kteří již tento jazyk studovali a nejsou si jisti, zda by obstáli v rozhovoru s cizincem. 
Tyto lekce jsou zaměřeny na mluvený projev studentů
                                      a podle požadavků mohou být orientovány na konkrétní profesní oblast.
          

Are you ready to finally speak great English confidently with English speaking people?                   

Pokud máte už dost gramatických pouček a potřebujete se naučit používat v řeči to všechno, co jste se již kdysi
naučili, pak jste tu správně! Zkrátka a dobře, konverzační kurz je vhodný pro všechny „studenty“, kteří chtějí angličtinu aktivně používat!

Výjimečnost spočívá v přímé komunikaci s britským rodilým mluvčím, kde musí studenti myslet a mluvit pouze anglicky, takže jsou donuceni cizí jazyk aktivně používat.

Konverzace s rodilým mluvčím je vhodná pro studenty od mírně pokročilé úrovně

Nepoužíváte žádnou učebnici, lektor čerpá z vlastních materiálů a navíc lekci obohacuje nejrůznějšími konverzačními tématy.

Délka lekce je 40 - 60 - 90 minut

Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, lektor nemá možnost termín obsadit jiným studentem, a proto vám lekci bude účtovat v plné výši.

Uchazeči mě mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.