ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

 

Typ studenta
Jednou z nejrozšířenějších typologií studenta je typologie podle smyslu, který při učení u studenta dominuje:

Auditivní typ:Nejlépe a nejrychleji se učí jazyk poslechem, rád komunikuje, rád poslouchá, učí sa nahlas. Pokud jste tento typ studenta, bude vám vyhovovat hlavně komunikativní přístup k učení se cizích jazyků.

Vizuální typ:Využíva hlavně zrakovou paměť, před posloucháním upřednostňuje čtení, rád studuje obrázky a přehledy, text zpracovává v grafické podobě. Pokud jste tento typ, nejideálnější je pro vás osvojovat si cizí jazyk formou při které se v převážné míře využívají vizuální pomůcky – grafy, tabulky, filmy či videa. Student by měl mít zároveň možnost zapisovat si poznámky.

Kinestetický – pohybový a hmatový:Při učení si lépe věci pamatuje, když se jich může dotknout stejně jako to, s čím může experimentovat, co si může vyzkoušet, při učení a opakovaní sa často prochází. Pokud se nové poznatky nejlépe učíte a uchováváte touto formou, vyberte sistylučení při kterém budete mít možnost učit se ve skupině, formou spolupráce, budete si moct učivo zopakovat vlastními slovy, používat například kartičky nebo různé paměťové hry.

U většiny studentů se vyskytuje kombinace jednotlivých typů.

TOPlist