ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE


Angličtina je podle počtu rodilých mluvčích jedním z nejrozšířenějších jazyků. Anglicky mluví lidé po celém světě, a proto britská i americká angličtina zahrnuje velké množství nejrůznějších přízvuků a dialektů. Již na první poslech je patrná odlišnost podle výslovnosti. Rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou je požehnaně a další nacházíme ve slovní zásobě, v pravopisu i v gramatice. Britská a americká angličtina jsou dvě rovnocenné varianty jazyka a je jen na subjektivním rozhodnutí každého studenta, kterou si vybere. Neexistuje tedy žádné měřítko, která angličtina je lepší či horší, užitečnější nebo snadnější. Na to si může odpovědět každý sám subjektivně podle toho, která varianta angličtiny mu přijde hezčí, která mu lépe zní nebo která je pro něho osobně užitečnější.

Britská angličtina je fascinující jazyk, který má nesčetné množství regionálních variant a podob. Ať se v Británii ocitnete kdekoliv, pořád žasnete nad tím, kolika způsoby lze jedno jediné slovo vyslovit. A to ani nezmiňuji neuvěřitelnou barevnost anglické slovní zásoby. Bez ohledu na shovívavost vůči regionálním dialektům, od roku 1960 zapustila Královská angličtina své pevné kořeny ve vzdělávání a médiích v Británii.

TOPlist