ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE
 
                            

(25.7. 2014)

Moji milí studenti!

Vytvořila jsem  pro vás vaše osobní stránky, jejichž  cílem je nejen vaše studium angličtiny ulehčit, ale samozřejmě   také zpříjemnit. V testech   si budete moct procvičovat právě probí-ranou gramatiku nebo si zde jednoduše zábavnou formou vyplníte svůj domácí úkol.

Nespornou výhodou této nadstandardní služby je reagovat na vaše osobní učební potřeby naprosto individuálně. V praxi to znamená, že nebudu vytvářet pro všechny studenty jednotné testy, ale každý jednotlivý test bude přizpůsobený momentálním učebním a individuálním potřebám každého z vás.

Na vašich osobních stránkách vám zaručuji naprostou anonymitu tím, že nebude nikde uvedeno vaše jméno a k vašim osobním testům a výsledkům budete znát unikátní přístupový kód jenom vy sami.

Jednou měsíčně uvedu na vašich osobních stránkách celkový výsledek všech vašich snažení za uplynulé období, kde sami uvidíte a posoudíte, jak dalece jste se v určité gramatice zlepšili.

Vaše osobní stránky vám přinesou i další velkou výhodu, a to ušetření času na hodině, který pravidelně věnujeme kontrole vašeho domácího úkolu. Navíc tím, že na konci každého testu okamžitě uvidíte výsledek svých znalostí spolu se správnými odpověďmi na špatně zodpovězené otázky, můžete test opakovat tak dlouho, až svou gramatiku procvičíte k dokonalosti a dosáhnete  100% výsledku, což vám žádný písemný úkol na papíře neumožní. Samozřejmě i nadále platí, že si na hodině vysvětlíme jakékoliv vaše dotazy. 

Je  samořejmé, že  hlavním pilířem každého  jazyka  je  nejen dobrá  znalost gramatiky, ale také větší slovní zásoba. Co je vám ale platná gramatika nebo dobrá slovní zásoba, když je neumíte použít v komunikaci s rodilým mluvčím nebo nejste schopni porozumět mluvenému slovu? Do budoucna bych proto ráda na vaše stránky přidala i poslechové testy, které pro vás namluví Michael.

Nyní budete na svých osobních stránkách nacházet i všechny ostatní doplňkové materiály, které jsem vám doposud posílala emailem. Takto je budete mít všechny soustředěné ve své složce s možností je kdykoliv opakovaně vytisknout a použít. 

Závěrem bych ráda poprosila všechny své studenty o trpělivost a pochopení, že není zatím v mých časových možnostech vyhovět vám všem najednou a pravidelně po každé vyučovací lekci pro vás připravovat individuální testy a domácí úkoly. Věřím ale, že se s časem úspěšně poperu a i tento problém co nejdříve pořeším.

Někteří z vás už máte stránky založené. Přeju, ať se vám stránky líbí, ať vám přinesou užitek, zábavu a radost z dosažených výsledků. Jakékoliv dotazy, přání či připomínky mi můžete sdělit na hodině nebo pro rychlejší komunikaci přímo v komentáři na vaší osobní stránce.

Přeju vám všem hodně úspěchů, nepolevujte a držte se hesla -

                                                                                                             - english 1to1 -

 

 

TOPlist