ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE
  Přejít na stránku 1, 235 

 

 
   
14.5. 2015  MALÉ PŘEKLADOVÉ CVIČENÍ - ŘEŠENÍ
                    (for the Czech text go on facebook)
 
    A sold wife.
    Henry asked the drunken man sitting sadly on the bench: "You look as though you have just
    been dug out from under the avalanche. Has somethingunpleasant happened to you?" 
    "What can I tell you, dear sir," answered the man. 
    "I feel like pulling all my hair out - I have sold my own wife for a bottle of whiskey. I can't
    understand how I was able to do such a thing. Unfortunately it is too late now to do anything
    about it." 
    "No doubt you sincerely regret it and would like her back," said Henry. 
    "Not at all," answered the man. "I am only sorry that I sold her so cheap!"
 

 

 
  15. 5. 2015  SINBAD - English through pictures                                                               (for the video go on facebook) 
 

   ☻ video/audio/ebook
   ☻ level - Starters (Present simple/continuous tense, modal verbs)
   ☻ 250 headwords

    Sinbad the sailor spends many years at the sea. He visits strange countries, 
    meets some strange people and some very frightening animals. He is some-
    times rich, sometimes poor.... and always in danger. But all the time he is learning from his
    adventures, until finally he returns back home to Baghdad, an older and wiser man.

   ☻ For the ebook with Glossary and some more activities click  here Enjoy!

 

 

27. 5. 2015  královna otevřela Parlament

      Velká Británie po nějaké době opět oprášila
    jednu ze svých dlouholetých
 tradic, slavnostní
   zahájení nového zasedacího období parlamentu.


 Čtyřiaosmdesátiletá panovnice absolvovala
 ceremonii k otevření parlamentu po 
šestapa-
 desáté. Královna Alžběta II. představila
ve své trůnní řeči program nové koaliční vlády. 
Ceremonii jako vždy, provázela spousta mnohaset-
letých tradic.

 

 Monarchie nemůže riskovat třeba opakování takzvaného Spiknutí z roku 1605, kdy se
 skupina anglických katolických šlechticů pokusila vyhodit při zahajovacím zasedání par-
 lamentu do povětří Westminsterský palác a zabít tak krále Jakuba I. Atentát se sice nez-
 dařil, od té doby však prohledává královský strážce ještě před příchodem panovníka či panovnice
 sklepení parlamentu, zda tam náhodou nejsou nějaké ty soudky se střelným prachem.

 Jakmile je jednou zajištěna královnina bezpečnost, panovnice vyráží se svým čtyřspřežím
 a zlatým kočárem z nedalekého Buckinghamského paláce. Letos Alžběta II. i spolu s vé-
 vodou z Edinburghu opustila své královské sídlo v Londýně v 11 hodin dopoledne. Tradičně
 je při tom doprovázel jízdní regiment britské armády.

 Po příjezdu do parlamentu si panovnice nasadila britskou korunu a speciální plášť a ode-
 brala se do Sněmovny lordů, tedy horní komory parlamentu, kde se otevírací ceremoniál
 pravidelně odehrává. Do dolní sněmovny totiž žádný panovník nevkročil od roku 1642.
 Tehdy tam panovník Karel I. přišel zadržet pět nejvzpurnějších členů parlamentu. Ti před ním ale
 uprchli a pro krále se stala akce katastrofou.

 Ve Sněmovně lordů pak současná královna i s manželem, vévodou z Edinburghu, zamířila
 na trůn, kde zahájila ceremoniál. "Mí lordové, račte se usadit", pronesla. Jenže tradicím
 nebyl konec. V horní komoře totiž chyběli nově zvolení poslanci. Aby jim královnina řeč
 neunikla, došel si pro ně královský posel a uvaděč panovníků ve Sněmovně lordů, kterému se 
 přezdívá, dle jeho pomůcky, Černá hůl.

 Podle tradice mu zabouchli dveře dolní komory přímo před nosem, aby mu tak dali najevo
 nezávislost poslanců. Načež posel třikrát zabušil na dveře dolní sněmovny svou černou holí
 a poslanci ho následovali do horní komory. Nutno dodat, že i tento zvyk se váže k neslav-
 nému pokusu Karla I. o zatčení pěti poslanců.

 Poté, co členové dolní sněmovny dorazili, pustila se panovnice do přečtení projevu, který
 připravila nová vláda. "Moji lordové a členové sněmovny. Legislativní program mé vlády
 bude založen na principech svobody, poctivosti a zodpovědnosti. Hlavní prioritou je snížení
 deficitu a obnovení ekonomického růstu", zahájila letos trůnní řeč královna. Koaliční kabinet jejími
 ústy také slíbil rozsáhlé změny politického systému, omezení přistěhovalců a referendum o případ-
 ném přesunu dalších pravomocí do Bruselu.

 Projev představil 22 zákonů, které chce vláda Davida Camerona schválit během příštích
 18 měsíců. Záměry neobsahují žádné překvapení, protože o nich mluvili představitelé obou  koaličních stran od voleb poměrně často. Koalice hodlá zavést závazné pětileté funkční
 období parlamentu a uskutečnit referendum o změně volebního systému na systém alternativního  hlasování. Vláda předpokládá i reformu Sněmovny lordů, která by měla být volena poměrným 

 systémem. Vláda zruší nepopulární plán zavádění průkazů totožnosti a hodlá urychlit zvyšování
 věku pro odchod do důchodu. Nynější plány počítají se zvýšením na 66 let v roce 2024.

            Není nic úžasnějšího a zajímavějšího, než když projíme hodinu s aktuální událostí v Anglii.                            

                           

 

image

30. 5. 2015  walk

Jedno z řady anglických slovíček, která mají stejný tvar jako podstatné jméno
i jako sloveso, je
 slůvko walk. Můžeme je tedy přeložit buď jako procházka,
chůze, krok, 
nebo jako jít, kráčet, 
procházet se.

☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE.

                                                         

 

   31. 5. 2015  kidnap! - ENGLISH THROUGH PICTURES                   
                             (for the video go on facebook) 
 

   ☻ video
   ☻ level 0 - Beginners (Present simple/continuous tense, modal verbs)
   ☻ 250 headwords

   One cold winter morning, a famous movie star and her teenage daughter are    
   driving along a country road... A blue van is waiting for them. Tom is in the van
    but he's not a kidnapper, he is an artist. He usually draws pictures for adventure stories. Now
    he's in a real life adventure. Enjoy!

    Glossary:      

    an artist - umělec, malíř                                                        a place - místo  
    a comic strip (AmE) - kreslený seriál (v časopise)            to show - ukázat
    to escape  - utéct, uniknout, uprchnout                          a magazine - časopis
    a gun - (střelná) zbraň, pistole                                      to be kidding - dělat si legraci, srandu, tropit si žerty
    an idea - nápad, plán, myšlenka                                    to throw - hodit, mrštit
    maybe - možná, snad, asi                                             a pocket - kapsa
    winter - zima                                                               stupid - hloupý, blbý, pitomý
    snow - sníh                                                                  Mr Smart-guy - pane Chytrý, pane Chytráku
    bookstore (AmE) - knihkupectví                                     great - ohromný, skvělý, úžasný
    coffee - káva (nápoj)                                                    to shout - (za)křičet, (za)řvat, (za)volat
    to park - (za)parkovat                                                   to scream - vykřiknout, zaječet
    to fall - padat, spadnout                                                to shoot - střílet, vystřelit                 
    a map - mapa, plán                                                      to be hurt - být zraněn, poraněn
    famous - slavný                                                           dangerous - nebezpečný
    a plan - plán, nákres, návrh                                          to skid - dostat smyk
    to kidnap - unést                                                          a crash - srážka, havárie, nehoda
    real life - skutečný život, realita                                     to jump - (vy)skočit
    police - policie                                                              to knock - vyrazit (co)                                                     
    a movie star (AmE) - filmová hvězda                              closer - blíž
    a holiday concert - sváteční koncert                               a river - řeka
    boring - nudný, otravný, únavný                                    a bridge - most, můstek, lávka
    almost - skoro, téměř                                                   to slip - uklouznout
    sure - jistý                                                                   to swim - plavat
    ice - led                                                                       a snowball - sněhová koule
    gas (AmE) - benzin, palivo                                            Freeze! - Stát!
    Hurry! - Pospěš si! Dělej!                                              a police officer -policista
    to be worried - obávat se, mít obavy                              to push to the ground - tlačit k zemi
    a boss - šéf, vedoucí                                                     pitcher - nadhazovač (v baseballu)
                 

 


31. 5. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 2/PART 1

Let's improve your reading skills in English by reading the parody of Aladdin's
magic lamp story in 12 scientific episodes!


Today we are bringing Story 2/Part 1.                           

To print the episode click the picture on the leftEnjoy!  

    Glossary:

    within - během, v průběhu, do
    such that - takový, který
    instead of - místo aby
    to move away - vzdálit se
    time scale - časové vymezení
    fortunately - naštěstí
    let's go - pojďme
    to get bored - začínat se nudit
    insoluble - neřešitelný
    a valet - komorník, osobní sluha
    to fall on (sb) - (do)padat (něco) na někoho
    a valet - komorník, sluha

                                                                                                                                       
- TO BE CONTINUED -     

 

 
image
 
2. 6. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - červen 2015
 
      
Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
       
že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 
Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Rovněž zapisování anglických frází a předložkových
    vazeb je velmi užitečné.
 
    ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 

6. 6. 2015  JAK JSME (NE)POVĚSILI UČENÍ NA HŘEBÍK....

Když má někdo vlasy jako hřebíky, má je tvrdé a nepoddajné. Když sobě nebo
někomu zatloukáme hřebík do rakve, znamená to, že si nebo tomu jinému
krátíme život. Cigaretám se z tohoto důvodu a nepochybně také díky jejich
tvaru říká hřebíky nebo eventuelně hřebíčky do rakve.

    Slovo hřebík se vyskytuje i ve slovních spojeních. Vědět o každém hřebíku nebo prozkoumat
    to do posledního hřebíku - v těchto případech má hřebík význam nejmenší či sebemenší
    maličkosti.

    Slovní spojení pověsit něco na hřebík má význam expresivní nebo citově zabarvený. Když totiž
    řekneme, že jsme učitelování pověsili na hřebík, není to stejné, jako bychom prostě oznámili,
    že jsme kvůli penězům změnili zaměstnání. Na hřebík můžeme pověsit nejenom zaměstnání,
    ale i jinou činnost, kterou jsme se přestali zabývat, koníčka například.

    Když trefíme hřebík nebo hřebíček na hlavičku, něco jsme vystihli, uhodli, našli jsme správné
    řešení, dobře jsme zasáhli v nějaké složité situaci.

    Pokud něco nevisí na hřebíku, není to kdykoli dosažitelné. Stejné úsloví se užívá i o osobách,
    které nejsou k dispozici, když si zrovna zamaneme.

    Hřebíky se vyskytují i ve spojení popisujícím veliký hlad, takový, že bychom spolykali hřebíky. 
    O neklidných lidech se dá říct, že jsou jako na hřebíkách, i když se častěji říká jako na jehlách.
    Kdo chodí jako na hřebíkách, chodí rozčileně a když se před někým třese každý hřebík, je to 
    jinými slovy známý zloděj.

    Výčet zakončím rčením, že když je něco jako hřebík v oku a kopí v boku, je to krajně nemilé.

    
    Autor: Michal Novotný
 

                

                                                       

 

    
6. 6. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 2/PART 2

Let's improve your reading skills in English by reading the parody of Aladdin's
magic lamp story in 12 scientific episodes! Today we are bringing part 2.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                       - TO BE CONTINUED -


    Glossary:

    to fly away - odletět, odlétnout pryč
    This is beyond my competence. - To je nad rámec mých schopností.
    a flying carpet - létací koberec
    a sheet - list, arch
    to roll - svinout, stočit, srolovat
    parallel - souběžný
    a fold - přehyb, ohyb, záhyb
    to hold - držet, podržet
    to launch - vypustit, vyslat
    to fly over - přeletět
    a distance - vzdálenost
    to throw - vrhnout, hodit mrštit
    violently - prudce, silně, divoce
    There you are. - Tady to máš.
    a hang - pochopení, chápání, porozumění
    to get on - dotáhnout to do (čeho)
 

 

 

  Přejít na stránku 1235 

TOPlist