ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE
 Přejít na stránku 1, 2, 45 

 

 
image
10. 1. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - JANUARY 2015
 
      
Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
       
že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 

    Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Zapisování anglických frází a předložkových vazeb
    je rovněž velmi užitečné.

   ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.

 

 
   11. 1. 2015  PHOTO INVASION BY LUCAS LEVITAN
 
   London-based Brazilian illustrator Lucas Levitan add funny cartons to strangers' Instagram
   Photo. He has been drawing for years but due to is shyness - used to keep his art to himself.
   Lucas tells that while travelling through England, a brick fell from a construction site and 
   missed his head by mere millimetres. The incident promped he to reevaluate his life, and he 
   decided to publish his works. 
 
  ☻ To see more of his works, visit his site http://instagramom/lucaslevitan
   

 

image

4. 2. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - FEBRUARY 2015
 

Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
  
že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 
Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností
    nebo pro lepší zapamatování můžete použít slovo ve větě. Zapisování anglických frází a před-
    ložkových vazeb je rovněž velmi užitečné.
 
   ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

image
 
1. 3. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - MARCH 2015
 

Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
  že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 
Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Zapisování anglických frází a předložkových vazeb
    je rovněž velmi užitečné.
 
   ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 
   
8.3. 2015  MALÉ PŘEKLADOVÉ CVIČENÍ - ŘEŠENÍ
                   
(for the Czech text go on facebook)
 
    Telling the nationality. 
    Three men were having a drink - an Englishman, a Scotsman and an Irishman. It was quite
    easy to tell what nationality they were by the way they drank their beer. Flies were every-
    where, and as they chatted, the little beasts settled on their beer. The Englishman blew his fly
    off in the froth, the Irishman took a pencil and removed it but the Scot caught the fly in his
    beer and wrung it out over his glass.
 

 

 
   
10.3. 2015  MALÉ PŘEKLADOVÉ CVIČENÍ - ŘEŠENÍ
                    (for the Czech text go on facebook)
 
    Rather late.
    It was a dark night. A man was riding a bicycle with no lamp. He came to a crossroad and did
    not know which way to turn. He noticed a post with something white that looked like a sign.
    He felt in his pocket for a match and finally found the only one left. Climbing to the top of the
    post he lit the match carefully and read: Wet Paint.
 

 

image

13. 3.  2015 (PÁTEK TŘINÁCTÉHO) 
WHY BLACK CATS ARE CONSIDERED BAD LUCK?
 
 
What is the origin of superstitions surrounding a black cat
crossing your path is considered bad luck?


Je pátek třináctého a jestli patříte k 17 milionům těch, kterým
tento den nahání strach,
pak trpíte fóbií - Triskaidekafobie.
Slovo pochází z řečtiny, kdy tris znamená číslo tři, kai spojku
a, deka číslovku deset.


K tomuto dni se pojí řada pověr, které prý přinášejí lidem 
neštěstí, jako je černá kočka přes cestu, rozbité zrcadlo,
rozsypaná sůl nebo vstoupit na kanál

     My si povíme něco o černých kočkách a pověře, která vznikla ve středověké Anglii.                                         

    Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek.


 

 

    
27. 3. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - episode 1/PART 1

Let's improve your reading skills in English by reading the parody of Aladdin's
magic lamp story in 12 scientific episodes!

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                       - TO BE CONTINUED -

 

    Glossary:

    once upon a time - bylo nebylo, kdysi dávno, před dávnými časy 
    magnificent - velkolepý, skvostný, nádherný
    all sorts of - nejrůznější (co), všechny možné druhy
    to call for - povolat (někoho)
    split down the middle - rozdělený do středu
    my lord - můj vladaři, můj pane
    an insomnia - nespavost
    not one more - ani jeden navíc
    to invent - vymyslet
    to put to death - popravit, zabít
    a valet - komorník, sluha

 

 

    
3. 4. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 1/PART 2

Here is part 2 of the series of Aladdin's magic lamp in 12 scientific stories.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                       - TO BE CONTINUED -


Glossary:

    obvious - patrný, zřejmý                            
    to cut through - proříznout                             
    a median line - středová linka                                
    a cylinder - válec                                                   
    a band - pásek, proužek                                      
    to esemble - podobat se 
                                   
    effectively - vlastně, v podstatě                              
    fateful - osudný, osudový                             
    night is falling - nastává noc                             

    
at dawn - za svítání
    between now and then - mezi tou dobou 
    copper - měď
    carry on - pokračovat
    to rub - třít, mnout  
    to polish - leštit 
 
    a prophet - prorok
    to hand over - předat, odevzdat, vydat
    an executioner - popravčí, kat

 

 

image
 
4. 4. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - APRIL 2015
 

Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
  že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 
Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Zapisování anglických frází a předložkových vazeb
    je rovněž velmi užitečné.
 
   Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 
   
5.4. 2015  MALÉ PŘEKLADOVÉ CVIČENÍ - ŘEŠENÍ
                  (for the Czech text go on facebook)
 
    Correct answer.
    A little boy was sitting on the doorstep of a house in London. A man came and asked him:
    "Is your father at home?" "Yes," answered the boy calmly, "he is". The man rang the bell,
    but nobody came. "You say", the man said, "that your father is at home; well, why doesn't
    he answer the door?" "I don't know", replied the boy, "we don't live here."
 

 


9. 4. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 1/PART 3

Here is part 3 of the series of Aladdin's magic lamp in 12 scientific stories.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                       - TO BE CONTINUED -


Glossary:

    to chase - zahnat, vyhnat     
    to fear - bát se, obávat se 
    a half-turn - otočka o 180°
    on itself - na sebe
    a dope - trouba, ťulpas
    stitching - stehování, šev


 

 

 

22. 4. 2015  ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS - EPISODE 1/PART 4

Let's improve your reading skills in English by reading the parody of Aladdin's
magic lamp story in 12 scientific episodes! Here is the last part of episode 1.

To print the episode click the picture on the left.

Enjoy!                                                                                      - THE END -


Glossary:

    to obtain - získat, dosáhnout
    an honour - pocta, čest
    a property - vlastnost
    Moebius strip - http://en.wikipedia.org/wiki/Möbius_strip
    to consider - považovat, pokládat
    satisfied - spokojený, uspokojený
    a purse - měšec, vak
    a moral - ponaučení
    decreeing - rozhodnutí
    calm - klid
    gold plated - pozlacený
    a dome - kupole, báň
    consciously - vědomě
    to steal from sb. - okrádat (koho) 
    once more - znovu, nanovo
    piercing - úporný, sžíravý

    

 

image
 
1. 5. 2015  VĚČNÝ KALENDÁŘ - MAY 2015
 

Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno slovo, 
 
že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o 365 nových slov?
 

    Náš věčný kalendář vám tuto šanci nabízí. Na list v příslušném měsíci si každý
    den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo pro lepší
    zapamatování můžete použít slovo ve větě. Zapisování anglických frází a předložkových vazeb
    je rovněž velmi užitečné.

   ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.

 

 Přejít na stránku 1245 

TOPlist