ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE
  Přejít na stránku 23, 4, 5 
Two mice sat in their hole watching a cat lurking outside. "I know how make the cat go   away," said the first mouse. "How?" the second mouse asked in surprise. "Watch! Woof,   Woof!!!" barked the first mouse. Peering through their hole in the wall, they saw the cat   running away in fear. "Ah, see the benefit of knowing another language!"
 

    Seděly dvě myši v díře a pozorovaly, jak venku číhá kočka.
    "Já vím, jak přimět kočku, aby odešla", řekla první myš.
    "Jak?" zeptala se druhá překvapeně.
    "Dívej! - Haf, Haf!!!" zaštěkala první myš.
    Pak obě vyhlédly ven a viděly, jak kočka zděšeně prchá pryč.
    "Vidíš, jakou to má výhodu, když umíš cizí jazyk?"

    
    Na této stránce najdete spoustu zajímavého 
    čtení nejen o anglii a anglickém jazyce,
    ale také užitečné informace o tom,
    jak si usnadnit učení, aby bylo pro nás mnohem
    jednodušší, zábavnější a Efektivnější....
 

 
9. 7. 2014  Lidský mozek vs. učení se cizímu jazyku
                           
     Napadlo vás někdy, že učení cizího jazyka rozvíjí vaši osobnost po všech stránkách, zvýší
      vaši inteligenci, zlepší vyjadřování v mateřském jazyce a učiní vás mnohem rozhodnějšími?

     ☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 
10. 7. 2014  ANGLIČTINA NA ROVINU - DARREN CROWN

 Když jsem poprvé uviděla knížku Angličtina na rovinu od Darrena Crowna,
 okamžitě 
jsem se nadchla a koupila jsem si ji. Mohlo by se říct, že mi tato 
 knížka zaplnila další místo knihovně, ale není tomu tak. 

        Knížku mohu vřele doporučit všem studentům angličtiny na všech úrovních, protože mají
        možnost podívat se humorným způsobem na určité aspekty anglického jazyka očima rodi-
        lého mluvčího, což je k nezaplacení. 

        Autorem knihy je dlouholetý lektor angličtiny, který dokázal velmi humorným způsobem 
        vysvětlit nepochopené maličkosti, které nám Čechům brání v úplném pochopení tohoto 
        jazyka. V knize je dostatek zajímavých informací, vysvětlivek a pomůcek k lepší orientaci 
        v jevech, s nimiž se student angličtiny sice běžně setkává, ale jejich uchopitelná podstata
        mu z nějakého důvodu doposud unikala. Často se zaměřuje na stereotypy spojené s anglič-
        tinou, její špatnou výuku a na specifika jazyka, které někteří lektoři vysvětlují šíleně složi-
        tým způsobem, ale jemu na to stačí kolikrát jen dvě stránky této knihy.
 
        Mezitím, co se při čtení skvěle bavíte autorovými historkami, nenápadně se učíte a ztrácíte 
        obavy z anglického jazyka. Je to přeci jen jazyk barbarů a stačí taky tak začít přemýšlet. 
        Zaručuji, že po přečtení knihy, se na angličtinu budete dívat jinak a už vám nepřijde tak 
        složitá a nepochopitelná. Každopádně ani tato kniha ji za vás nenaučí.  
 
        Je to příjemná knížka pro milovníky angličtiny i češtiny a je přínosná nejen pro studenty, 
        ale i pro lektory tohoto jazyka. Kniha je poskládána z textů, které vycházely v ekonomic-
        kém deníku E15. Já jsem byla jejich pravidelný čtenář, posbírala jsem je všechny jako 
        perličky, a teď bych se ráda o ně s vámi podělila.
 
       ☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE. 
 
  Are you sitting comfortably? Have fun!   
 

 

 
11. 7. 2014  VĚČNÝ KALENDÁŘ - JULY 2014
 
     Umíte si představit, že kdybyste se každý den naučili jedno nové slovo,
             že za rok byste rozšířili svoji slovní zásobu o dalších 365?

 
Náš věčný kalendář vám tuto možnost nabízí. Na list v příslušném měsíci si 
        každý den zaznamenáte jedno nové anglické slovo s českým překladem a výslovností nebo 
        pro lepší zapamatování můžete použít slovo ve větě. Rovněž zapisování anglických frází 
        a předložkových vazeb je velmi užitečné.
 
        Mnoho studentů se učí ze slovníku a snaží se složit mnoho slov do správné věty. Je až s po-
        divem, kolik slov studenti znají, ale nedokážou vytvořit správnou větu, protože se neučili
        fráze.
 
        I když znáte 1000 slov, nemusíte být schopni říct jedinou správnou větu. Ale jestliže znáte 
        jednu frázi, můžete vytvořit stovky správných vět. Konečně, jestliže budete znát pouze
       1000 frází, už budete mluvit skoro plynule anglicky.
 
       ☻ Kalendář otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 
12. 7. 2014 

ANGLICKÁ SLOVÍČKA V ČÍSLECH
 
Kolik slovíček musíme umět, abychom se do-rozuměli nebo abychom si mohli přečíst kníž-
     ku, či noviny nebo se podívat na film? kolik slovní zásoby
      zná průměrný rodilý mluvčí?
 
      Pokusíme se najít uspokojivou odpověď, i když to nebude snadné, protože otázky tohoto typu
      jsou velmi subjektivní.
 
     ☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

image

 
21. 7. 2014  JAK ČASTO A S JAKOU INTENZITOU?
 
     Jakou intenzitu kurzu byste měli zvolit, abyste se jazyk naučili dostatečně,
                     měli možnost ho procvičit a ještě se posouvali dál?

 
Pokusíme se zamyslet nad výhodou a naopak i nevýhodou intenzivního kurzu
    ve srovnání s dlouhodobým kurzem, který probíhá jednou nebo dvakrát týdně. 
 
     ☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE.
 
                                                                
 

 

image

21. 7. 2014  

ANGLIČTINA NA ROVINU - DARREN crown 

V 2. díle nazvaném Barbarská zásada číslo jedna: SVOMPT
se dočtete o nedotknutelném slovosledu v anglické větě a že
      pokud budete mít pocit, že mluvíte jako nějaký omezený barbar, pak mlu-
     víte správně anglicky!
 
     ☻ Celý text si přečtete, když kliknete vlevo na obrázek CLICK HERE.
 

 

 
 
21. 7. 2014  HELP FOR ENGLISH - ENGLISH NA INTERNETU ZDARMA!
 
Projekt Help for English je zcela zdarma. Můžete zde najít všechno, co ke 
svému studiu angličtiny potřebujete. Tedy jak se učit, výukové materiály, 
testy, recenze knih a jiné. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli a lektory 
angličtiny. 
    
        Cílem Help for English je poskytnout studentům angličtiny bohatý systém "nápovědy" 
        při učení. Za učebnice, kurzy, testy nebo knihy se většinou celkem draze platí, ale webové 
        stránky Help for English je tu pro vás zdarma
 
      ☻ Stránky helpforenglish.cz otevřete kliknutím vlevo na obrázek CLICK HERE.
    
              Přejeme panu Marku Vítovi hodně pracovních úspěchů, mnoho spokojených
                         studentů, fůru skvělých nápadů a neutuchající energii a nadšení!
 
                                                          
 

 


 

  Přejít na stránku 2345 
TOPlist