ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

“Learning another language is not only learning words for the same things 
but learning another way to think about things”
- Flora Lewis


V anglických kurzech vyučujeme podle britských učebnic, v kurzech češtiny pro cizince používáme učebnice od českých nakladatelů.

Zahraniční učebnice jsou komunikativnější, pestřejší a současnější. Naproti tomu tradiční české učebnice jsou více orientovány na jazykové struktury a vyhovují spíše "tradičně" založeným studentům.

Učebnice vždy volíme podle vyučovacích cílů pro konkrétní kurz, 
ale také s ohledem na požadavky a potřeby studentů.

Veškeré učebnice ke kurzům lze zakoupit u nás s 10% slevou.


Učebnice podle typu kurzu (klikněte na učebnici pro více informací)

 English File 3rd edition

 Market Leader

 Maturita Activator

 Maturitní otázky z angličtiny se hrou Labyrint

 Exam Excellence

 Objective KET, PET, First a FCE Gold.

 English for Nursing 1, 2

 Angličtina pro zdravotní sestry  New English File je učebnice určená pro středoškoláky a dospělé studenty.

 • Výuka podle této knihy je vedena komunikativní metodou a její nespornou výhodou je, že nutí studenty od počátku v angličtině přemýšlet
 • ​Gramatika je zde stručně a přehledně vysvětlena.
 • Tento šestidílný kurz je oblíbený díky velmi zajímavým textům, probíraným tématům, smyslu pro humor a online podpoře.
 • Na konci učebnice je Word Bank obrázkový slovník 500 slov seřazených do tématických celků.
 • Součástí kurzu je i pracovní sešit, který doporučujeme na procvičení probrané látky doma.

 Učebnice New English File je stěžejním bodem výuky, ale není jediným podkladem ve výuce. Vzhledem k tomu, že je potřeba gramatiku procvičovat nebo se jí věnovat delší dobu, máme pro studenty k dispozici další cvičení. Tato cvičení poskytujeme v kopiích, a proto není potřeba, aby 
si studenti kupovali další nové učebnice. 


 Market Leader je jedna z nejlepších učebnic pro studium obchodní angličtiny. 

 • Kniha používá články ze světově uznávaných obchodních novin The Financial Times a pomáhá
  tak studentovi vystavět si angličtinu potřebnou
  ve světě obchodu.
 • Gramatika je procvičována opět v kontextu obchodní angličtiny.
 • Kniha obsahuje tzv. Případové studie, které řeší konkrétní případy z praxe. např. restrukturalizace podniku, výběr kandidáta na novou pracovní pozici nebo přijímací řízení.
 • Obsahuje video CD propojené s jednotlivými lekcemi v knize.

 


 


 Maturita Activator je z nakladatelství Pearson Longman. Struktura této učebnice odpovídá požadavkům maturitní zkoušky a poslouží tedy velmi dobře pro intenzivní přípravu anglického jazyka.

 • Cílem autorů zde bylo poskytnout širokou škálu aktivit k zopakování, rozšíření a utvrzení slovní zásoby. 
 • Učebnice je uspořádána do dvanácti tématických okruhů a obsahuje snad všechny typy aktivit, které se objevují u maturitní zkoušky.
   

 Učebnice Maturitní otázky z angličtiny s hrou Labyrint  zábavnou a netradiční formou zpestřuje přípravu na ústní  maturitní zkoušku.

 • Kvízové otázky jsou ve 3 formách: v textu v publika-ci, formou karetní hry a v počítačové hře.
 • Učebnice dává studentům anglické ekvivalenty faktům a informacím, které znají z jiných vyučovacích předmětů a rozšiřuje slovní zásobu ve všech tématických okruzích.
 • Pomocí interaktivního CD si studenti procvičují otázky podle témat, okruhů a obtížnosti.
   

 K dalšímu prohloubení a procvičení gramatických testů a slovní zásoby používáme učebnici 
Exam Excellence z nakladatelství Oxford

 • Je zde 12 tématicky zaměřených lekcí s nahrávkami na CD
 • Každá lekce obsahuje cvičení na Reading, Listening, Use of English a Speaking

 

 

 

 Nejprodávanější řada učebnic Objective KET, PET a First obsahuje dobře propracované lekce
s mnoha cvičeními obsahující všech pět jazykových dovedností, které studenta připraví k certifikované zkoušce. Tyto učebnice nabízí kompletní systematickou a důkladnou přípravu.

 • Jednotlivé lekce pokrývají širokou škálu motivačních témat vhodných ke složení zkoušky.
 • K procvičení poslechů nabízí učebnice širokou škálu akcentů.
 • Kniha obsahuje kopírovatelné testy a aktivity, klíč řešení ke všem cvičením a užitečné poznámky ke každé lekci.
 • Učebnici vytvořili přezkušující u cambrideských zkoušek a na názorných příkladech zde ukazují nejčastější chyby, kterých se přezkušovaní dopouštějí.
   

 FCE Gold Plus je další z učebnic, určených speciálně
na přípravu ke zkoušce First.

 • V knížce je 14 kapitol a každá z nich obsahuje
  různá cvičení na všech pět částí zkoušky.
 • Pomocí této učebnice si procvičíte základní gramatické jevy potřebné ke složení zkoušky, rozšíříte svoji slovní zásobu o spoustu nových užitečných slov a naučíte se různé styly psaní,
  ke kterým najdete všechny modelové odpovědi.
 Učebnice English for Nursing 1, 2 je dvoudílná učebnice z nakladatelství Oxford. První díl je pro pre-intermediate studenty, druhý díl je pro jazykovou úroveň intermediate. Tato kniha se zaměřuje na funkční jazyk potřebný pro práci ve zdravotnictví a na zlepšení komunikativní dovednosti, která jsou zasazena do reálných pracovních situací. Učebnice si klade za cíl naučit některé základní anglické výrazy a slovní zásobu týkající se oblasti zdravotnictví.

 • Kniha je rozdělena do 15 lekcí; jednotlivé lekce pokrývají širokou škálu motivačních témat vhodných k procvičení slovní zásoby, gramatiky a konverzace.
 • Každá lekce zahrnuje učební aktivity, které jsou důležité k úspěšnému a efektivnímu zlepšení angličtiny: Reading, Vocabulary, Listening, Writing, Speaking, Language Spot, Body Bits, Patient Care a Key Words.
 • Součástí učebnice je množství poslechů, které jsou vždy tématicky propojeny s určitou specifickou zdravotnickou oblastí.
 • Na konci učebnice student najde konverzační aktivity ke každé lekci, stručné shrnutí gramatiky z každé lekce, přepis poslechů a abecední slovníček nejčastěji používaných zkratek ve zdravotnictví. 
 • Učitelská kniha obsahuje kopírovatelné testy a aktivity, klíč řešení ke všem cvičením a užitečné poznámky ke každé lekci. 

 Angličtina pro zdravotní sestry je odborná pří-ručka určená především studentům středních
a vyšších zdravotnických škol.

 • Seznamuje studenty s anglickými odbornými termíny týkající se stavby těla, nejčastějších onemocnění a podává návod ke komunikaci
  s anglicky mluvícími pacienty.
 • Knížka by měla studentům pomoct zvládnout základní odbornou terminologii a usnadnit jim tak chápat potřebné informace z odborného tisku nebo zdravotnické dokumentace.
 • Jednotlivé lekce se v učebnici od sebe liší strukturou i stupněm obtížnosti. Za jednot-livými texty najdou studenti snadnější nebo obtížnější cvičení.
 • Na konci učebnice je abecedně řazená slovní zásoba s českým ekvivalentem, který odpovídá obsahu textu v knize.

   

TOPlist