ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

“A man who knows two languages
is worth two men.”

- French proverb


   V oblasti výuky anglického jazyka působíme už od roku 2004.    
                                                                       

    Zaměřujeme se jen na individuální formu kurzů, které jsou               osobnější, přátelštější a efektivnější, než skupinové kurzy. 

   Naše učebna sídlí v Praze 6 - Řepích v blízkosti MHD.

   Stránky english1to1 byly založeny 7.7. 2014

                                                                                                                               V čem jsme jiní?

 Nabízíme unikátní kombinovanou hodinu s českým lektorem a rodilým mluvčím v jedné lekci. Student si sám zvolí, kolik času chce v hodině věnovat gramatice s českým lektorem a kolik času konverzaci s rodilým mluvčím.

 Každý student získá svoje unikátní přístupové heslo na svou osobní stránku, kde si bude moct procvičovat právě probíranou gramatiku formou testů, vyplňovat domácí úkoly nebo přečíst články 
a komiksy. Všechny testy a další materiály jsou přizpůsobeny individuálním učebním potřebám 
každého studenta.

 Ceny kurzů se pohybují od 250 Kč/45 minut.

 Studenti mají k dispozici malou knihovnu s doplňko-vými učebními materiály, knížkami zjednodušené četby
a anglickými knihami v originále.


 Po ukončení kurzu mají studenti možnost získat Language Certificate o získané jazykové úrovni.

                                     

TOPlist