ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE


Napadlo vás někdy, že učení cizího jazyka rozvíjí vaši osobnost po všech stránkách, zvýší vaši inteligenci, zlepší vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce a stanete se mnohem rozhodnějšími?

 Angličtina patří mezi nejrozšířenější jazyky na světě, ale zároveň se řadí k nej-  používanějším jazykům v Evropě. Proto se zcela automaticky očekává, že v  dospělosti bude angličtinu ovládat úplně každý. Můžeme říct, že je často pova-považována za součást gramotnosti a že znalost cizího jazyka se nejen dobře vyjímá v životopisu, že se hodí při cestování, ale jen málokdo tuší, že existují i další důvody, proč je dobré učit se cizí jazyk. Studium cizího jazyka zvýší naši inteligenci, zlepší vyjadřování v mateřském jazyce a učiní nás rozhodnějšími.

 Podle provedených výzkumů má učení cizího jazyka mimořádně kladný vliv na  rozvoj našich schopností. Mozek lidí, kteří mluví dvěma jazyky, funguje jinak  než u těch, kteří mluví pouze svým mateřským jazykem. Když mluvíme cizím jazykem, zlepšujeme jeho funkce a studenti, kteří studují cizí jazyk, dosahují v testech inteligence lepší výsledky než jejich vrstevníci, kteří ovládají jen jeden jazyk. Dobrou zprávou navíc je, že i když začneme studovat jazyk ve vyšším věku, můžeme dosáhnout stejné úrovně jako mladší ročníky.

 Pokud si stěžujete, že nic nestíháte a máte problémy s koncentrací, možná vás  nikdy nenapadlo, že řešení vašich problémů vám může nabídnout studium cizího  jazyka. Lidé, kteří mluví více jazyky, jsou totiž schopni vykonávat zároveň několik činností najednou, přičemž jsou schopni plynule přesouvat svou pozornost z jedné na druhou. Podle odborníků lidé s touto schopností pracují efektivněji a jsou schopni zvládnout větší objem práce za stejnou dobu jako jejich kolegové, kteří tuto schopnost nemají. Mimochodem stejná studie zjistila, že lidé, kteří mluví více jazyky, jsou i mnohem lepší řidiči a dělají při řízení auta méně chyb, což pravděpodobně souvisí právě se schopností přesouvat lehce pozornost z jedné na druhou.

 Pokud věnujeme svůj  čas a energii učení se cizímu jazyku, významně prodlužuje-
 me mládí a kondici svého mozku, čímž si dopřáváme jedinečnou prevenci  před Alzheimerovou chorobou a demencí. U lidí, kteří mluví jen jedním jazykem, se první známky těchto onemocnění objevují v průměru v jednasedmdesáti letech, kdežto u lidí, kteří se domluví minimálně dvěma jazyky, je to o pět let později. Odborníci to vysvětlují tím, že mozek je stejný jako svaly; když ho netrénujeme, časem zeslábne a zakrní. Studium cizího jazyka je ten nejlepší trénink, který své paměti a mozku můžeme dopřát. Znalost alespoň dvou jazyků zajišťuje i ve stáří výbornou paměť. Kondice mozku je přímo úměrná počtu jazyků, tedy čím víc jich ovládáme, tím lepší paměť budeme mít. Důkazem toho jsou obyvatelé jedné části Nové Guiney, kteří mluví pěti až patnácti jazyky, a proto jejich mozek i v pokročilém věku pracuje jako mozek třicetiletého člověka.

 Možná  vás  také překvapí, že učení se cizího jazyka může zlepšit i naši schopnost
 rozhododování. Pokud se snažíme domluvit v řeči, která nám není vlastní,  musíme  v průběhu hovoru udělat celou řadu rozhodnutí a voleb mezi slovíčky, frázemi a gramatickými poučkami, čímž opět trénujeme mozek a zlepšujeme jeho schopnost volit a rozhodovat. Jistě vás také asi nikdy nenapadalo, že pokud se učíme cizí jazyk, zlepšujeme zároveň své vyjadřování v mateřské řeči. Při používání gramatiky a slov-ní zásoby cizího jazyka si totiž mnohdy začneme uvědomovat zákonitosti a zvláštnosti vlastního jazyka. Výrazně tím prohlubujeme náš cit pro jazyk a zlepšujeme tak svoje vyjadřovací schopnosti i slovní zásobu v mateřském jazyce.

TOPlist