ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

"To have another language is to possess a sond soul"
‒ Charlemagne


Kurz Čtenářský koutek je určen pro studenty všech jazykových    úrovní, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu a prohloubit své      gramatické znalosti četbou knížek psaných zjednodušenou angličtinou.   Chceme, abyste ke čtení nepřistupovali pouze jako k učení,
ale abyste si knížku přečetli pro potěšení.
 
   Kolik kurz stojí?
   45 min/200 Kč - 60 min/240 Kč - 90 min/260 Kč
 


Proč si vybrat tento kurz....

 I pouhá hodina čtení je pro vás prospěšná; neznámá slovíčka se vám vryjí lépe do paměti, naučíte
se používat správné předložky, správný slovosled ve větách nebo správné slovesné časy. 

 Naučíte se vnímat význam přímo z anglických vět, začnete myslet v cizím jazyce a díky tomu si budete četbu užívat.


Jak hodina funguje....

 V hodinách čte student krátké pasáže textu, lektor dbá na správnou výslovnost a pomáhá s porozuměním textu, případně se za-staví u neznámých slov, vysvětlí jejich význam a zapíše do vět, ve kterých mohou být nová slova použita.

 Většina knížek obsahuje i jazyková cvičení, která ověří, zda čtenář pochopil děj knihy. Některá cvičení se zaměřují na slovní zásobu a gramatiku obsaženou v jednotlivých kapitolách nebo
v celé knize.

 V hodinách vede lektor cílenou konverzaci k otázkám, na které student odpovídá pouze anglicky.

 Součástí tohoto kurzu je i zadávání písemných domácích prací, založených na tématech obsažených v knize. 


Obecně....

 Pro zjištění své jazykové úrovně vyplníte Online test, jehož výsledek usnadní výběr správné úrovně zjednodušené knižky.

 Délka vyučovací lekce je 45/60/90 minut. 

 Všechny materiály, které studenti od
nás dostanou, jsou započítány v ceně kurzu.

 Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemáme možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám lekci budeme účtovat v plné výši.

 Uchazeči nás mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.

 Aktuální ceny všech kurzů najdete na Ceník kurzů.  

                                       

TOPlist