ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

"By words the mind is winged."
‒ Aristophanes


  Konverzace s rodilým mluvčím
  jsou zaměřeny na prohloubení a
  zdokanalení schopnosti komunikovat a porozumět v cizím jazyce.
  Jsou určeny pro zájemce, kteří již tento jazyk studovali a nejsou si  
  jisti, zda by obstáli v rozhovoru cizincem. Tyto kurzy jsou zamě-
  řené
na mluvený projev studentů a podle požadavků mohou být
  
orientovány na konkrétní profesní oblast.

  Kolik kurz stojí?
  45 min/350 Kč - 60 min/400 Kč - 90 min/600 Kč

   Výjimečnost tohoto kurzu spočívá v přímé komunikaci s britským rodilým mluvčím, kde se musí studenti vyjadřovat pouze anglicky, takže jsou donuceni opravdu cizí jazyk používat.

 Tento kurz je vhodný pro studenty od mírně pokročilé úrovně.

 Pro tento typ kurzu není nutné kupovat učebnici, protože lektor čerpá z mnoha učebních materiálů, které sám přinese
a navíc hodinu obohacuje nejrůznějšími konverzačními tématy.


 Délka konverzační lekce je 45/60/90 minut. 

 Po ukončení kurzu studentům vystavíme Language Certificate o získané jazykové úrovni. 

 Lekci lze stornovat 24 hodin před začát-kem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemáme možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám budeme lekci účtovat v plné výši.

 Můžete nás kontaktovat emailem nebo
na telefonním čísle.
 

 Aktuální ceny všech kurzů najdete na Ceník kurzů.  

                                                                 

TOPlist