ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

             

 Nabízíme unikátní propojení výuky českého lektora s rodilým mluvčím jedné vyučovací hodině! Pokud si student zvolí COMBI kurz, první část hodiny vyučuje český lektor,
v druhé části 
gramaticky navazuje rodilý mluvčí (BrE) tématickou konverzací.

 Délka vyučovací lekce je 45/60/90 minut. Doporuču-jeme 2 vyučovací bloky v délce 90 minut jednou týdně.

 Více informací o tom, jakou intenzitu kurzu je nej-vhodnější zvolit, se dozvíte v našem článku Jak často
a s jakou intenzitou
.

 Úroveň svých jazykových znalostí si můžete otestovat na Online testy. Toto hodnocení bude však spíše informa-tivní, objektivní posouzení je dobré nechat na lektorovi. 

 Po zjištění své jazykové úrovně doporučujeme volit vyšší variantu kurzu. Studovat v kurzu vaší úrovně by totiž mohlo znamenat, že absolvujete hodiny s gramatikou a slovíčky, které už znáte. 

 Po ukončení kurzu studentům vystavíme Language Certificate o získané jazykové úrovni. 

TOPlist