ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

 Pokusíme se zde zamyslet nad výhodou a naopak i nevýhodou intenzivního kurzu ve srovnání s dlouhodobým kurzem, který probíhá jednou nebo dvakrát týdně. A také, jakou intenzitu kurzu byste měli zvolit, abyste se jazyk naučili dostatečně, měli možnost ho procvičit a posouvali se dál?

 Už  malé děti se v mateřských školách sezna-
 
mují s cizím jazykem, kde se hravou a zába-bavnou formou výuky učí nová slovíčka a lehce zapamatovatelná spojení, která pak na základní škole ještě více prohloubí v pravidelné výuce třikrát a někde dokonce čtyřikrát týdně. Takový počet hodin umožňuje dítěti efektivní učení a přirozený posun vpřed.

 Dospělí studenti nemusí zůstávat pozadu a  mohou si vybrat ze široké škály typů a in-tenzity jazykových kurzů, které nabízejí různý počet vyučovacích hodin. Samozřejmě, že téměř vždy platí pravidlo, že čím intenzivnější kurz si vyberte, tím více si angličtinu procvičíte. Při intenzitě čtyř vyučovacích hodin týdně je ideální možností intenzita 2x2 hodiny týdně, což je optimální řešení i pro velmi vytížené zaměstnance nebo třeba ženy na mateřské dovolené. Při čtyřech hodinách týdně je možné látku dostatečně probrat, procvičit a na doma zbývá výrazně méně práce. 

 Takový počet  hodin si ovšem časově a někdy i finančně nemůže každý dovolit. Z toho
 důvodu nabízí jazykové školy kurzy s nižší intenzitou. Dvě hodiny angličtiny týdně jsou nejobvyklejší možností. Zde už je lepší hodiny volit odděleně v jiné dny, protože intenzita výuky je nižší a to, co se v hodinách naučíte, si doma procvičíte a máte možnost ještě jeden další den v týdnu ve škole aplikovat.

 U intenzity vyučovacích hodin 2x1 hodina týdně musí studenti věnovat více času  domácí  přípravě. Větší soustředění by mělo být především na opakování slovní zásoby a učení se novým slovíčkům. Při této intenzitě kurzu zvládnete pochopit vše potřebné, ale učení záleží už mnohem více na vašem samostudiu doma, které ovšem můžete přizpůsobit svým časovým možnostem, a to je pro některé studenty výhoda.
 
 Pokud byste chtěli chodit na kurz angličtiny, ale máte minimum času, kurzy s inten-  zitou 1x1 hodina týdně jsou naprostým minimem a opravdu tzv. "udržovacím" módem. Ideálně je studenti využívají na konverzace, kdy už dosáhli dostatečné úrovně angličtiny a chtějí si jednou týdně prostě popovídat anglicky. Tato intenzita rozhodně neslouží pro dlouhodobé zlepšování v jazykových dovednostech a není vhodná pro studenty nižších úrovní.

 Jestliže zápasíte s časem a potřebujete najít volnou chvíli na angličtinu, ale váš roz-  vrh je hodně proměnlivý, zkuste individuální studium. Výuka "jeden na jednoho" je sice finančně náročnější, ale je opravdu hodně intenzivní a zaměří se přímo na vaše potřeby.


 Zda zvolit kurz intenzivní či dlouhodobý záleží na tom, jaký je váš cíl a čeho  chcete v rámci kurzu dosáhnout. Má to však svá "pro" a samozřejmě i "proti".

 Intenzivní kurz je pro vás vhodný v případě, že se potřebujete za krátkou dobu co  nejvíce naučit. Takový kurz doporučujeme těm studentům, kteří potřebují rychle oprášit znalosti a rozmluvit se, například před cestou do zahraničí nebo před pracovním pohovorem. Intenzivní kurzy využívají také studenti, kteří se potřebují před mezinárodní zkouškou, jak se říká "nabiflovat". Do intenzivních kurzů se hlásí i ti, kteří nemají čas dlouhodobě navštěvovat jazykové kurzy. V intenzivním kurzu se opravdu hodně naučíte, protože jazyk používáte denně a někdy i několik vyučovacích hodin. Pokud se ale po skončení intenzivního kurzu v jazyce dál nevzděláváte. snadno nabyté zkušenosti zase ztratíte.

 Pokud raději nové informace pomalu vstřebáváte a své znalosti chcete dlouhodobě  uchovat a upevnit, je pro vás  lepší volbou dlouhodobý kurz.  Největší plus těchto kurzů je přijatelná cena. Probíhají většinou jednou až dvakrát týdně a jsou vhodné pro ty z vás, kteří chtějí systematicky pracovat na svých jazykových znalostech a schopnostech. Je ovšem pravda, že trvá mnohem déle, než dosáhnete vytčený cíl.

Ať už zvolíte jakýkoliv typ kurzu nebo intenzitu výuky, rozhodně studium angličtiny neodkládejte. 

Její znalost se vám může hodit nejen v práci, ale i při cestování nebo učení se s vašimi dětmi do školy.

Zvažte, kolik času i financí chcete investovat do zlepšení svých schopností a jistě najdete přijatelný komporomis, protože nabídka možností, jak se angličtinu učit, je opravdu velmi široká.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist