ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

“You can never understand one language until you understand at least two”
- Geoffrey Willans


Kurz Cambridgeské zkoušky si klade za cíl úspěšně připravit studenty k mezinárodním zkouškám KET, PET a FCE. 
Jsou pomyslnou branou do anglicky mluvícího světa.

    Kolik kurz stojí?
    45 min/300 Kč (KET, PET) - 45 min/350 Kč (FCE) 
    60 min/350 Kč (KET, PET) - 60 min/400 Kč (FCE) 
    90 min/400 Kč (KET, PET) - 90 min/450 Kč (FCE) 
    (Kombinované  kurzy s rodilým mluvčím -
Ceník)

     Evropský referenční rámec slouží pro stanovení pokročilosti, kterou
    by měl zájemce dosáhnout před tím, než se na zkoušku přihlásí. Svou jazykovou pokročilost student ověří na Online testy.

Obsahem kurzu je.... 
 nácvik strategie při vyplňování testu
 trénink mluvené části zkoušky pro nácvik projevu
 trénink poslechu pro nácvik poslechových strategie
 trénink písemné části zkoušky pro nácvik rozsahu, správné struktury a formy


 Délka vyučovací lekce je 45/60/90 minut. 

 Struktura hodin není vždy stejná; někdy je zaměřená víc na
gramatiku, jindy na čtení a výslovnost nebo psaní.

 V rámci kurzu probíhají pravidelné zkoušky nanečisto, kdy si uchazeči vyzkouší všechny typy testových úloh. 

 Nejprodávanější řada učebnic Objective KET, PET a First obsa-huje dobře propracované lekce s mnoha cvičeními obsahujících všechny čtyři jazykové dovednosti; nezbytné poslechy jsou namluveny se širokou škálou akcentů. FCE Gold Plus je další z učebnic, kterou používáme na doplnění a procvičení některých z jazykových dovedností.

 Registrace probíhá vždy 10-8 týdnů před zkouškou. Termíny zkoušek a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách British Council.

 Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemáme možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám lekci budeme účtovat v plné výši.

 Uchazeči nás mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.

 Aktuální ceny všech kurzů najdete na Ceník kurzů.  


Společný evropský referenční rámec pro jazyky

je obsáhlý dokument, který vypracovala Rada Evropy, aby zavedla jednotný hodnotící systém úrovně znalosti cizího jazyka. Znalosti jazyka jsou ohodnoceny šesti hlavními úrovněmi - A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

 Zkouška KET (Level 1) – Zkouška Key English Test je určena pro začátečníky se znalostí na úrovni stupně A2.

 Zkouška PET (Level 2) – Zkouška Preliminary English Test požaduje znalosti studenta na stupni B1. 

 Zkouška FCE (Level 3) – Zkouška First Certificate in English je vůbec nejrozšířenější zkouškou. Je určena pro kandidáty se středně pokročilou znalostí angličtiny B2.

 Zkouška CAE (Level 4) – Zkouška Certificate in Advanced English dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny na úrovni C1.

 Zkouška CPE (Level 5) – Zkouška Certificate of Proficiency in English je nejnáročnější zkouška. Odpovídá vysoké úrovni znalostí angličtiny - stupeň C2.

                                                                    

TOPlist