ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

 “Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own.”
‒ Johann Wolfgang von Goethe 

COMBI kurz nabízí unikátní propojení výuky českého lektora s rodilým mluvčím v jedné hodině.
První část lekce vyučuje český lektor, ve druhé části navazuje rodilý mluvčí (BrE), kde procvičuje gramatiku tématickou konverzací.

   Kolik kurz stojí?
   český lektor + rodilý mluvčí
   30+15 min/300 Kč - 45+15 min/350 Kč - 30+30/400 Kč
   - 
60+30 min/450 Kč

 Můžete si vybrat COMBI kurz formou kurzu individuálního pro jednoho studenta nebo DUO kurz pro dva studenty. 

 U COMBI kurzu si student sám zvolí kolik času chce v jedné lekci věnovat gramatice a kolik času konverzaci. Nejvýhodnější variantou je rozdělit vyučovací hodinu na dvě stejné části. 

 Struktura první části lekce je standardní forma vyučování, ve které se český lekor věnuje více gramatice, slovní zásobě a poslechu. Ve druhé části lekce rodilý mluvčí procvičuje nabyté grama-tické znalosti přímo v reálné komunikaci. Studenti se tak postupně zbavují strachu a stresu z pou-žívání jazyka. 

 Délka vyučovací lekce je 45/60/90 minut.

 Pokud nemají studeti specifické požadavky,
používáme třetí řadu učebnice 
English File.
Pro studium obchodní angličtiny jsme vybrali oblíbenou publikaci Market Leader.

 Po ukončení kurzu studentům vystavíme Language Certificate o získané jazykové úrovni. 

 Lekci lze stornovat 24 hodin před začátkem výuky. Pokud hodinu včas nezrušíte, nemáme možnost obsadit termín jiným studentem, a proto vám lekci budeme účtovat v plné výši.

 Uchazeči nás mohou kontaktovat emailem nebo na telefonním čísle.

 Aktuální ceny všech kurzů najdete na Ceník kurzů.  

TOPlist