ANGLICKÉ KURZY  TELEFONICKÉ KURZY ANGLIČTINY  SKYPE ANGLIČTINA  ČEŠTINA PRO CIZINCE

                                                   
                                                   
13. 3.  2015 (PÁTEK) 
WHY BLACK CATS ARE CONSIDERED BAD LUCK?
 
 
What is the origin of superstitions surrounding a black cat
crossing your path is considered bad luck? 


 Je pátek třináctého a jestli patříte k 17 milionům těch,
 kterým tento den nahání strach, 
pak trpíte fóbií zvanou  Triskaidekafobie. Slovo pochází z řečtiny, kdy tris znamená
číslo tři, kai spojku a, deka číslovku deset.

 K tomuto dni se pojí řada pověr, které prý přinášejí 
lidem 
 neštěstí, jako je černá kočka přes cestu, rozbité zrcadlo, 
 rozsypaná sůl nebo vstoupit na kanál
.

    My si povíme něco o černých kočkách a pověře, která vznikla ve středověké Anglii.

 
Příběh se stal v Lincolnshire v roce 1560, kdy se za jedné bezměsíčné noci, vraceli domů
otec a sy
n a přes cestu jim přeběhl nějaký malý tvor. Hrozně se polekali a začali na zvíře, které zmizelo v malém otvoru, házet kameny. Z otvoru vyběhla kulhající černá kočka
    a utíkala k domku ženy, kterou lidé podezřívali z čarodějnictví. Druhý den otec a syn narazili
    na ženu na ulici. Na obličeji měla modřiny, jednu paži zavázanou a kulhala. Od toho dne v
    Lincolnshire začali lidé věřit na to, že se v noci všechny čarodějnice mění v černé kočky. 

Pověra přetrvala až do pozdního středověku, kdy bylo upáleno na hranici spousta
nevinných 
žen a jejich neškodných mazlíčků. Hon na čarodějnice a černé kočky se rozšířil
po celé Evropě. 
Ve Francii se toto běsnění, kdy byly spáleny měsíčně tisíce koček, skončilo
    v roce 1630, a to s nástupem krále Ludvíka XIII, který tuto hanebnost zastavil. Vzhledem
    k počtu století, kdy byly kočky vyvražďovány ve velkém, je až s podivem, že se gen černé
    barvy stále udržel.... pokud nemá kočka opravdu devět životů.

Čtrnáct procent Čechů věří, že černá kočka přes cestu znamená smůlu, to je pak lepší z domu vůbec nevycházet.    

Podle irské pověry, pokud černá kočka přeběhne přes cestu za měsíčního svitu, přináší
smrt 
a ten, kdo zabije černou kočku, bude mít 17 let neštěstí. Ale ne všichni lidé si myslí,
že černá kočka nosí pouze smůlu. 


Tak například, když najdete v kožíšku černé kočky jeden bílý chlup a podaří se vám ho 
vytrhnout, aniž by vás kočka poškrábala, najdete velké bohatství a štěstí v lásce.

V Británii, na pobřeží Yorkshire, manželky rybářů se domnívají, že se jejich muži vrátí šťastně domů, pokud zůstane černá kočka v domě.

V domovech anglických námořníků se zas věřilo, že přítomnost černé kočky v domě zajišťovala hezké počasí, když se námořníci vydali na moře. Černé kočky se staly tak
vysoce ceněné, že 
si je mohlo dovolit skutečně jen pár námořníků!

V anglickém Midlands se zas věří, že černá kočka jako svatební dar, přinese nevěstě štěstí. 
A věděli jste, že Skotové věří, že pokud přijde do domu cizí černá kočka, že přinese obyvatelům bahobyt?
    
V 18. století piráti věřili, že černá kočka přináší různé druhy štěstí. Tak například, když
šla 
černá kočka směrem k někomu, dotyčný člověk měl smůlu. Pokud ale černá kočka od
někoho 
odcházela, měl štěstí. Když vstoupila černá kočka na loď a pak z té lodi odešla,
věřilo se, že se loď na další plavbě potopí.

    Strach z pátku třináctého je jen pověrčivost a v podstatě vliv autosugesce. Kdyby se řeklo,
    že pátek třináctého je šťastný, všechno by bylo úplně jinak. Zkrátka "pověra je hůl a kdo jí
    věří, ten je vůl."


    A na závěr ještě jedno anglické přísloví:
    "Whenever the cat of the house is black, the lasses of lovers will have no lack."

                                                                    
 

TOPlist